Korporatīvā sociālā atbildība

Izmantojot diferencētas sociālās atbildības aktivitātes, iSPACE mērķis ir nodrošināt vides vērtību mūsu klientu dzīvē un sabiedrībā kopumā. Rūpes par zemi un nākamajām paaudzēm ir būtiska iSPACE korporatīvās sociālās atbildības sastāvdaļa.

Ieguldījums tautas attīstībā

d847c57bd1f7e4365b29ddb4deea35e

Gleznojot rītdienu, padodot mīlestību

iSPACE ir apvienojis uzņēmuma resursus ar darbinieku mīlestību un gudrību, lai strādātu kopā, izrādītu līdzjūtību, nestu siltumu un rūpes. Mēs arī sniedzam vienlīdzīgas karjeras iespējas un esam apņēmušies atbalstīt mūsu sieviešu talantus.

Ieguldījums vidē

Vides aizsardzība

Papildus videi draudzīgu materiālu un pārstrādātu resursu izmantošanai iSPACE ir reaģējusi uz
klimata pārmaiņas, izmantojot atjaunojamo enerģiju un palielinot energoefektivitāti.
☆ Saules enerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
☆ Notekūdeņu novadīšanas apjoma un ūdens patēriņa samazināšana

GT

Mēs vienmēr esam ceļā.